Μάθετε

This page and the following information are dedicated to helping you understand Usenet and VPN services.

Although both Usenet and VPN have been around for quite some time, there are still many people who don’t understand them. Additionally, both Usenet and VPN have been evolving since their births, and they continue to do so at a rapid pace. Therefore it pays to keep track of the recent changes, as well as the history. Fear not, our editors are some of the most experienced users (and abusers!) of both Usenet and VPN. They will teach you everything you need to know!

Below is a Table of Contents that will direct you to more information on both subjects:

**note to our readers: this page and the following topics are currently being built out by our editors. please check back frequently for the latest updates!**

General Information

 1. How do I use this website?
 2. Can you explain the format of your reviews?
 3. How do you justify your editor ratings?
 4. How do I provide my own ratings and/or feedback?
 5. How are the top rated providers determined?
 6. How do I use the VPN and Usenet Comparison Tables?
 7. How do you rate the special discount deals on VPN and Usenet services?
 8. What is the advantage of using VPN with Usenet (VPN and Usenet together)?


USENET

 1. What is Usenet?
 2. Why do I Care?
 3. What are the Usenet features tracked by this site?
 4. How to Get Started with Usenet in 3 Easy Steps
 5. What is an NZB file? (and where to find them)
 6. What is a RAR/ZIP file? (and how to open them)
 7. What is a PAR file? (and how to use them)
 8. Popular Usenet Applications (Newsreaders, κλπ.)
 9. What is the difference between NNTP access andweb accessto Usenet?


Virtual Private Network (VPN)

 1. What is a VPN?
 2. Τι είναι το VPN Υπηρεσίες,,en,Μόνιμος σύνδεσμος σε Τι είναι οι υπηρεσίες VPN,,en,Οι υπηρεσίες VPN προσφέρονται από μια εταιρεία παροχής είτε για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς,,en,Οι προσωπικές υπηρεσίες VPN που χρησιμοποιούνται από τα άτομα να αυξήσουν την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους, ενώ σε απευθείας σύνδεση,,en,Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις VPN που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς να επιτρέψει LAN με σύνδεση LAN,,en,ή να επιτρέπουν στα άτομα να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο της εταιρείας, ενώ βρίσκεται offsite,,en,Προσωπικές υπηρεσίες VPN γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, επειδή οι άνθρωποι αναζητούν επιπλέον τρόπους για να εξασφαλίσει ευρυζωνική σύνδεση στο internet,,en,Μερικοί άνθρωποι ψάχνουν για πρόσθετη ασφάλεια, ενώ στο σπίτι,,en,ενώ άλλοι ψάχνουν για πρόσθετη ασφάλεια σε μη αξιόπιστες δίκτυα,,en,όπως ανοικτά Wi-Fi,,en,Για περισσότερους λόγους για τους οποίους τα άτομα όλο και περισσότερο την αγορά υπηρεσιών VPN,,en?
 3. Why do I Care?
 4. What are the VPN features tracked by this site?
 5. What are the different types of VPN?
 6. How do I know which VPN type is right for me?
 7. What is the difference between a Shared IP and a Dedicated IP?
 8. How do I setup PPTP on Windows/Mac/Linux?
 9. How do I setup PPTP on Android/iPhone/iPad?
 10. How can I speed test my internet connection to a particular country?
 11. Can you explain OpenVPN encryption? (types, data/control/HMAC, ciphers, κλπ.)
 12. What is the recommended speed for streaming video over the web? (Hulu, Netflix, YouTube, κλπ.)
 13. What is the difference between Kbps, KBps, and Mbps? (δηλ. data rates)
 14. How fast should my computer be to support streaming video? (δηλ. computer hardware requirements)
 15. What is your speed test methodology? (δηλ. how do you perform speed test of VPN?)