Netflix a Tsieina Agenna Down ar VPN Defnyddio?

Post Icon

Mae cwpl o eitemau newyddion wedi dal ein llygaid dros y mis diwethaf, both involving VPN’s. The first is news that Netflix wedi cael cais i wahardd defnyddio VPN of their service by individuals using to get around regional content locking. The second is an cynyddu mewn cyfyngiadau sy'n effeithio ar ddefnyddwyr VPN yn Tsieina. In both cases, it appears that personal VPN’s are taking some lumps. While this is to be expected with any growing technology, it’s a bit depressing to see the VPN technology getting a bad wrap. For users, this is another example of the ever changing landscape on the internet. It seems each month, a phob blwyddyn, defnyddwyr yn gwylio sprout dechnoleg i fyny (a chael wedi'i dorri i lawr) in a variety of different ways.

First up are the claims that Netflix is under pressure to reduce VPN access to its streaming media service. For expatriates abroad, a llawer iawn o ddefnyddwyr Netflix…this could be catastrophic. TorrentFreak picked up this story in the Fall of 2014, a bagad o allfeydd newyddion rhedeg ag ef, gan gynnwys Forbes. In the months following the news, Cyhoeddi Netflix datganiad yn dweud NID y sibrydion yn wir, ac nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau i wahardd defnyddwyr VPN from accessing the service. But if you read their statements carefully, gallwch weld bod Netflix yn cymryd camau yn erbyn VPN yn, per its policy and contracts with the content owners. Fodd bynnag, nid ydynt wedi ymgymryd ag unrhyw “ymdrech arbennig” to outright ban VPN’s. So glass half-full we suppose. But what is a user to do? Sit around and hope their service isn’t the one who gets chopped?

29-percent-of-VPN-users-accessing-Netflix

Wel i ddechrau, gallwch fwrw golwg ar rai ddata i weld bod Nid yw Netflix yn mynd i wahardd unrhyw bryd VPN yn llwyr yn fuan. They can’t, they have too many users who fall into the category. According to internet data analytics firm, GlobalWebIndex, Mae gan Netflix rhywbeth fel 30 Miliwn o ddefnyddwyr dramor, virtually all of them using a VPN of some sort to connect. By their estimates, 20 Miliwn o'r 30 Miliwn y tu mewn Tsieina ac yn amlwg y tu allan i ffiniau rhanbarthol o gontractau Netflix gyda pherchnogion cyfryngau (fel Foxtel, er enghraifft). While this is welcome news, a syniad y bydd yn rhaid Netflix i weithredu yn ofalus os yw am i gadw ei sylfaen defnyddwyr yn talu, it is not a silver bullet. Speaking of China…

VPN Cat and Mouse Games

Hefyd yn tynnu sylw at yr heriau newydd sy'n wynebu gwasanaethau VPN personol yn symudiad diweddar gan Tsieina i gynyddu'r cyfyngiadau ar eu “Firewall Great”. In January of this year, cyfryngau newyddion yn fwrlwm o gyhoeddiadau bod Tsieina wedi torri i ffwrdd llawer o wasanaethau VPN poblogaidd fel StrongVPN, Astrill, and Goldenfrog VyprVPN. Since just about everyone with an internet enabled device in China uses a VPN, this made pretty big news. Some small VPN services escaped unscathed, and the big services were able to restore access within a day or two. Still, mae'n edrych fel amserau anodd o'n blaenau.

Great Firewall InfoGraphic Courtesy of TheCoffeeDrinker

VPN users are likely in for some cat-and-mouse games down the road. These examples with Netflix and China are confirmation of what many have thought for some time: personal VPN will soon feel the pressure too. That goes for DNS services as well too, unfortunately. Ultimately we are seeing more restrictions, and it’s coming from all over. In the case of Netflix it’s the content owner/licensor, and in the case of China it’s obviously the government. In either case we are seeing an increase in focus to personal VPN services and also an increase in restrictions aimed at reducing their effectiveness.

Rydym yn argymell eich bod yn talu sylw agos at eich VPN Gwybodaeth cymorth darparwr gwasanaeth, and those that find themselves with second or third tier providers may find themselves on the outside looking in. Gemau Cat-a-llygoden yn tueddu i gymryd amser ac adnoddau, Efallai na fydd rhywbeth cwmnïau llai gael; which might bode well for the big guys. The drawback being the big guys can be easier to spot (yn meddwl IP a thraffig). Just look at what happened to Astrill, VyprVPN, and StrongVPN. All pay services confirmed issues in China. As of this writing, i gyd 3 were back up and functioning. Fel y dywedasom, welcome to the new cat-and-mouse. Again, no clear victories here. Just more battles…

 

 

Visit Site

Ad a Ateb