VPNTunnel.se

Post Icon

VPNtunnel.SE เป็นผู้ให้บริการส่วนใหญ่ของสวีเดนบริการ OpenVPN. ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด VPNTunnel.SE มีมากกว่าการแข่งขันก็คือว่ามันช่วยให้บันทึกอย่างไม่มี. ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ระบุชื่ออย่างสมบูรณ์เมื่อใช้ VPNTunnel.SE. แม้ว่าบริการ VPN เป็นบางส่วนของเงินป้องกันที่ดีที่สุดสามารถซื้อ, ผู้ให้บริการ VPN ถูกบังคับบางครั้ง, หรือเลือกตั้ง, เพื่อเก็บบันทึกของการเชื่อมต่อลูกค้าของพวกเขา. VPNTunnel.SE, โดยสิทธิพิเศษในการปฏิบัติการในสวีเดน, และโดยอาศัยอำนาจของกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา - ไม่ได้เข้าสู่ระบบใด ๆ ของการเชื่อมต่อของลูกค้าของพวกเขา. ซึ่งหมายความว่ามีอะไรอย่างที่จะเปิดมากกว่า, ถ้ามันได้รับการร้องขอเคยโดยการบังคับใช้กฎหมาย, หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ. พอจะพูด, VPNTunnel.SE ได้รับคะแนนสูงมากเมื่อมันมาถึงการป้องกัน!

VPNTunnel.SE advertises this extreme level of privacy all over their website, and users have never reported a breach of this trust. Although, technically, there may be legal issues for customers using the VPNTunnel.SE in countries that require logging, such as the United States, it is unlikely VPNTunnel.SE would have anything to turn over anyway. For this reason, VPNTunnel.SE is often listed in hacking group forums and websites as a “popular” paid VPN service. One such group is the very popular but loosely knit “Anonymous”. They often list VPNTunnel.SE near the top. Just goes to show that VPN service really is in everyone’s best interest – especially if “Anon” have already identified it and are actively using the service!

Although VPNTunnel.SE receives high marks for protection, they only offer the OpenVPN protocol currently. This is a more secure VPN protocol, but a number of their users have been waiting for iPhone/iPad/Android support in the form of PPTP protocol. As of this writing PPTP is not available, though it is clearly in the works and the VPNTunnel.SE blog indicates it will out by “the end of June (2011)". For tech savvy customers, you can try OpenVPN for mobile devices and use the VPNTunnel.SE certificates. It is worth mentioning that VPNTunnel.SE utilizes 2048bit encryption with OpenVPN – which is the highest level of encryption available to date on OpenVPN. Most other services utilize a minimum 128bit, and range all the way up to the maximum of 2048bit.

The software VPNTunnel.SE provides customers is called “Connector” and offers the basics as far VPN service features are concerned: a dashboard, เลือกประเทศ, random server selection, and connection guard. This software is required, especially if you intend on using the VPN service features it provides. The dashboard is fairly self explanatory; it accepts and stores your user/password information. The country selection and server selection do exactly what they indicate by providing a list of available servers and the ability to randomly connect to any server in the list. Connection guard is a nice feature, that when configured, will force an application (i.e. firefox.exe), to utilize the VPN connection. This means that selected application can’t expose your real ip address if you unexpectedly get disconnected from the VPN server. Connection guard basically helps to terminate the internet connection for the selected application if an unexpected disconnection to the VPNTunnel.SE server occurs. Connector only works for Windows, while “TunnelBlick” supports Mac. A standard OpenVPN software install with the VPNTunnel.SE certificates provides support to customers on Linux.

Most of the VPNTunnel.SE servers are located in Sweden in a datacenter with a capacity of 10 Gbps. Recently VPNTunnel.SE expanded their services and are now offering additional servers in the US, ประเทศเยอรมัน, ประเทศเนเธอร์แลนด์, and Denmark. P2P is allowed on all servers, and in general the speeds reported are acceptable for downloading. อย่างไรก็ตาม, the VPNTunnel.SE blog does indicate some downtime and connection issues for some of the newer servers, especially the US based servers. Our editors are still in the process of testing their own accounts, and we will update this review once the verdicts come in from each editor. It’s worth noting that we are cautiously optimistic given the popularity of VPNTunnel.SE.

One final note: plan pricing, although listed in Euro’s, is quite competitive across the board. Especially when you consider the level of protection provided. Their short term plan is very competitively priced, and as term lengths increase a nice discount is offered. VPNTunnel.SE does not offer a free trial.

นโยบายการเข้าสู่ระบบ: VPNTunnel.se prides itself on keeping no logs. Their policy states, “we apply a no logging policy on all swedish servers, และ 30 day logging policy on the other servers.

สิงหาคม 2011 ปรับปรุง: เราได้เสร็จสิ้น In Depth VPN Review and Full Speed Test of VPNTunnel.SE! The VPN review includes a look at their customer web control panel, openvpn software, and speed test results from their servers. สุดท้าย, we have some hard data on how their network is performing! ที่เหนือหัวของเรา News Bulletin to check it out.

มีนาคม 2014 ปรับปรุง: VPNTunnel.SE has dropped the “.SEmoniker, but they continue along as a solid VPN service provider with fast and cheap service. Offering OpenVPN and PPTP VPN services, VPNTunnel support Windows, Mac, ลินุกซ์, iOS, and Android operating systems with ease. Current prices are $7/mo (5 Euro) for the OpenVPN package and about $10/mo (7 Euro) for the OpenVPN and PPTP package. The VPNTunnel software has completed a number of improvements including a shiny new interface. Although technically stillbetaits come a long way since inception. Head on over to their forums to get the download link. Note to Windows 8 users, you probably want to stick with the free open source OpenVPN software client, rather than the VPNTunnel software app.

ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 เดือน € 5.00 / € 7.00
ค่าใช้จ่ายต่อ 3 เดือนที่ €14.00
ค่าใช้จ่ายต่อ 6 เดือนที่ €27.00
ค่าใช้จ่ายต่อปี €49.00
ระยะเวลาขั้นต่ำ ไม่มี
ระยะเวลาแผนต่ำ 1 เดือน
แผนพิธีสารต่ำ OpenVPN
ต่ำแผนไอพี ที่ใช้ร่วมกัน
ต้นทุนต่ำแผน € 5.00
แผนระยะกลาง 3 เดือนที่
แผนโครงการขนาดกลาง OpenVPN
ปานกลางแผนไอพี ที่ใช้ร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในแผนระยะกลาง €14.00
ระยะเวลาแผนสูง 12 เดือนที่
แผนสูงพิธีสาร OpenVPN
สูงแผนไอพี ที่ใช้ร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในแผนสูง €49.00
ไอพีที่ใช้ร่วมกัน
IP ทุ่มเท
ความเร็วสูงสุด
ไม่ จำกัด แบนด์วิดธ์
โปรโตคอล PPTP
โปรโตคอล SSTP
โปรโตคอล L2TP IPSec
โปรโตคอล OpenVPN
แบ่งปันไฟล์ P2P
ต้องใช้ซอฟแวร์ ทั้งหมด
ประเภทซอฟแวร์ กรรมสิทธิ์
ประเทศที่นำเสนอ 5
VPNTunnel.se3.8658536585417
Visit Site

17 การตอบสนองต่อ “VPNTunnel.se”

 1. Anonymous กล่าวว่า:
  20 มิถุนายน, 2011 ที่ 12:29 PM

  Very glad that you have a review up of this service, but I am surprised it is not at the top of your list. VPNTunnel.se is awesome considering they don’t keep logs and are based in Sweden where the laws are very favorable. Other services like StrongVPN even say they keep logs soI haven’t had any problems with the disconnections you talk about but I do know they have been rapdily expanding to deal with demand. I really like the fact that you can pay with UKash so you can stay completely anonymous.

 2. Ron says:
  June 23rd, 2011 ที่ 3:01 PM

  VPNTunnel.se is the best by far. They dont keep logs and they give 2048bit protection. I’m in the US and you can pay them with a lot of different methods and they don’t do any crazy verifications (like some other providers). Plus they allow P2P. I don’t think the speeds are as fast as some US providers, but thats because I primarily use their swedish servers even though they have US servers. I don’t think I’ll ever switch from VPN Tunnel.

 3. john says:
  29 มิถุนายน, 2011 ที่ 2:05 am

  I’ve been using vpntunnel.se for about half a year now and never had problems. great service!

 4. PrivacyFTW says:
  5 กรกฎาคม, 2011 ที่ 9:44 PM

  Found these guys thru Anon. Have been very pleased. I never EVER log into the US server though because they have to keep logs there. They actually just updated their privacy terms to mention that specifically and tell everyone to use the swedish servers for no logging. I think VPNTunnel.SE might be the only ones using blowfish as well. Most are using AES encryption. Sometimes swedish servers get a little bogged down, and you see that on their blog. Most of the time it is cleared up quickly. I hope they will be expanding soon. Cheap and accepts liberty reserve for anonymous payments too. High rated except for reliability knock, but I think they’ll eventually fix that, and if you can take connecting to the other nonswedish servers you shouldn’t notice.

 5. Gemma says:
  July 8th, 2011 ที่ 8:09 PM

  This is a very dishonest service and should be avoided at all costs!!!

  Quote from their FAQ:
  “Most of our servers are located in Sweden in a datacenter with a capacity of 10 Gbps. Recently we expanded though, now we are able to provide ip:s from more countries like US, ประเทศเยอรมัน, ประเทศเนเธอร์แลนด์, Denmark.”

  …but they do not have any servers in Germany DE, Denmark DK or the Netherlands NL so how can they say they are expanding their IP range???
  Expanding gives the impression they already have IPs in those locations to expand.

  Is it not true that of this comment date the IPs they purport to refer to are servers in DE, DK and NL but in fact all for servers in Sweden only?

  This from a Support Ticket response when I queried the IPs for all International servers in DE, DK, NL, SE and the USA that appeared to all refer to data centers in Sweden and one in the USA:

  “That’s because we have servers in US and Sweden only…”

  So why are they being deceptive about having servers in other countries that do not exist?

  They also quote on their home page that they use 2048 bit Blowfish encryption, when in fact this is also not true – I checked the actual connection logs for the actual encryption being used.

  Why these obvious deceptions?

  Their NEW OpenVPN v1.0.0.0 client won’t initialize on my XP SP3 PC ( I have tested multiple VPN provider’s client software with no issues) and their Support answered that I should use their Classic version which uses a very old OpenVPN client software version instead.

  In the end I download the latest OpenVPN client for Windows version from the OpenVPN web site which has many advancements and improvements, not to mention the security upgrades.
  I then configured it myself and that is when the International server deception came to light as all the respective country IPs I asked for were in a Swedish DC only except for the USA IP.

  There are too many drop outs to make this a secure and reliable VPN and I urge caution when using it in light of the above deceptive behavior.

  They have no cancellation or refund policy, so you would be out of luck if you asked for a refund.

  Honesty is always the best policy and can you, in light of the all the other deceptions, honestly believe that they do not keep logs?
  Users of VPNTunnel, will never know if they do or not keep logs until this is tested at some point in time.

  There are many more honest VPN providers out there and VPNTunnel does not qualify in this category.

  หมายเหตุบรรณาธิการ: ว้าว, we’ve never seen anyone this unhappy with VPNTunnel.SE. That said, everybody is entitled to their own opinion. อย่างไรก็ตาม, we’d like to try and clear up a few things though for our readers. แรก, there is a clear difference between servers and IP’s, with any VPN provider. A single server, located in X country, can offer IP’s from X, Y, and Z countries for example. Companies do not maintain servers to offer single IP addresses. Servers do not have to be in the same country that they are offering IP addresses from. This is especially true in the EU area, where servers in say, the UK, will be offering IP’s in Ireland, ประเทศเนเธอร์แลนด์, เป็นต้น. Have a look at some of the other big players (StrongVPN, or HideMyAss for example). Notice how the number of IP addresses clearly exceeds the server count? Sometimes by more than 10:1 (i.e. 1000 IP’s on 100 เซิร์ฟเวอร์). VPNTunnel.SE says they have Swedish servers, but other IP addresses availablefrom their FAQ: “Most of our servers are located in Sweden in a datacenter with a capacity of 10 Gbps. Recently we expanded though, now we are able to provide ip:s from more countries like US, ประเทศเยอรมัน, ประเทศเนเธอร์แลนด์, Denmark.For practical purposes of bypassing IP blocks (say at Hulu) it doesn’t matter where the server is, it only matters where the IP is from.

  ประการที่สอง, regarding the encryption, what you are probably doing is confusing the session authentication encryption with the actualsecure tunnel transport” การเข้ารหัสลับ. Authentication is where you get the 2048bit. If the tunnel between you and the VPN server was actually 2048bit, your connection would be very very slow. Everybody in the business basically does 128bit on the tunnel. You want a high level of encryption on authentication, i.e. the entrance but once the person is verified you need to balance encryption strength with speed. It is a big bummer you couldn’t get the client to install on your XP machine though, especially since they wouldn’t offer you a refundas far as the logging goes, you might want to check their blog. They clearly indicate no logs on the swedish servers, but they must log on the US servers. Good luck Gemma, and we do appreciate your comment. Feel free to come back anytime and hopefully comment on a service you enjoyed!

 6. umad? กล่าวว่า:
  July 13th, 2011 ที่ 6:13 PM

  แช่ง, looks like Gemma mad! LOLI’ve been using VPNTunnel.se since Anon pointed them out in their preferred list awhile back. Love the editors note by the wayshe’s still using XP? 1998 wants it’s OS back! I stick to the swedish servers, so I really don’t know what she’s complaining about. She doesn’t like the fact they don’t have servers in another country? Then go pay more for a plan somewhere else that will not respect your privacy, I guessSwedish servers giving me all kinds of EU IP addresses works just fine for me! I will ding them on reliability though, I’ve noticed a few downtimes in the last few months. Their twitter account normally announces when it’s fixed though.

 7. Angry says:
  July 21st, 2011 ที่ 5:50 am

  SOMETHING IS VERY WRONG HERE? I set up 3 accounts over the period of months: พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, Three different accounts from 3 different ip addresses in the U.K all of which are between 20mbit-50mbit….and all I can say is the speed is a joke I rarely got over 648Kbps on any of the pcs used in the test, most averaging 211kbps? the line is intermitenet, ping is very bad etc.

  I do not understand how people are saying they are great with speed and service?

  Whenever I contact them with asking for help on the issues, I get the same old emails back to me asking for log which has nothing to do with speed of connection and problems experienced through surfing and which nothing gets solved they dont bother getting back in the end:(???…seems very strange over the 3 months from 3 different computers in 2 different areas in uk that the same symptons exist, also the amount of issues i’ve experienced with downtime with servers is unacceptable???? WHAT IS GOING ON ????

  Please can we have an update on review of this outfit, because I smell a RAT?

  หมายเหตุบรรณาธิการ: wow only 211-648Kbps? ouch thats like 25KB/sec to 80KB/secthat’s really interesting considering the servers are in Sweden, so a UK connection should be ideal. we have VPNTunnel.SE on our list for in depth review and full speed test, so we will move them up in priority to try and get to the bottom of this. in the mean time, you might check out our existing speed tests for other providers, since either of them would greatly exceed the transfer rates you are seeing now. both speed test results can be found in the news bulletin section

 8. Stevan Eves says:
  July 21st, 2011 ที่ 8:49 am

  I must agree with most of Angry’s comments! The service is terrible at this time.

  I notice it has decayed over the last few months. Download speed from servers allways comes to a hault (not good).

  The live team….(AKA)David Jones…..which they all are called, say the exact same technical jargon all the time.

  Overall Cheap, Slow, You get what you pay for.

  I know many people with same hated experience:(

  Look elswhere till someone can definately review VPN service properly..or till this service becomes stable and Truefull.

  Good luck!!

 9. wtf says:
  July 28th, 2011 ที่ 4:52 am

  site is complete down at the moment!!!!

  when its running im very satisfied with protection and speed.

  good value for the money – ฮ่า ๆ

  หมายเหตุบรรณาธิการ: we experienced the same issue when trying to access the site and VPN yesterday. the VPNTunnel.se blog indicates the network and site is back up and running smoothly!

 10. Andrew says:
  July 29th, 2011 ที่ 11:28 am

  Seems like they are still having some trouble right now as I cannot connect at all (I get anincorrect username or passwordmessage). I’ve contacted support and they say it is because of some DNS problems they are currently fixing and that it should be back up tomorrow

  Likewtfsaid, when they are working they are really great, but once they are down, it can get tricky.

  หมายเหตุบรรณาธิการ: yup, we were just going to tweet about the downtime. the only servers we can get to work at the moment are US based VPN servers from VPNTunnel.se. earlier today we were connecting without problems and pulling great download speeds (>1000KiloBytes/sec) from sweden, but it looks like they are down nowstay tunedwe will tweet an update once we hear something from their staff!

  29 กรกฎาคม 10:00pm EST update: Swedish, NL, DK, ของ, and US servers are UP! Speeds looking good as well. Network Status Update: http://bit.ly/n1GpZN

 11. Keith says:
  31 กรกฎาคม, 2011 ที่ 11:21 am

  I know they have been down a little bit this month, but they were never down for long. Personally I think VPNTunnel.SE is great and their pricing is freaking awesome for unlimited and P2P access. I’ve also found that whenever I have a problem I can usually getrandom serverto work. I just make sure it isn’t a US server! I’m in the UK and the swedish servers always give me really high speeds. I use them for all my online stuff including BT. Makes me much safer with all the crazy lawsuits going on. โอ้, and I think they are actually 1024bit, not 2048, but I’m not sure.

 12. Not bad says:
  9 สิงหาคม, 2011 ที่ 10:11 PM

  Honestly these guys aren’t that bad. I started using VPNTunnel about 3 months ago. There has been some problems but they dont seem to last long. I am normally able to get plenty of speed, sometimes as high as 10mbps. I have a 30mbps US connection so I consider that pretty good. It does drop though, and you can expect that to be cut in half sometimes (5Mbps). Still it’s more than enough for anything I do online like youtube and hulu. I’ll trade the super speed for no logging and swedish protection basically anyday. I hope they continue to get better though, they could use some more servers in NL. My support emails about a problem or issue normally get answered in about 24hrs. Not perfect, but they are all overseas anyway. Overall I grade them down a bit on speed, reliability, และการสนับสนุน. นอกเหนือจากที่, no issues. I’ve already recommended them to some friends.

 13. Arrogant says:
  August 22nd, 2011 ที่ 3:10 am

  Using VPNtunnel.se since they started. There where issues with reliability along the way, but things happened and most of the time the outcome was OK.
  Modded the old GUI for auto-log-in etc.since they did not address these annoying issues themselves and accumulated a list of servers and ports to address to over time to control it via the config.
  HOWEVER:
  Recently a dramatic change seems to have taken place. Let me explain my ratings:
  PRICE:
  Fine on paper,but played 2×3 months = 6 เดือนที่. Payments confirmed by them and my bank. THEN THEY CLOSED THE ACCOUNT
  No reason given.That makes it the most expensive service on the market
  So beware !
  PROTECTION:
  Beware of the ConnectionGuard in the new GUI. If your connection comes with errors (last line in the log) the GUI will indicateconnected”.
  The ConnectionGuard will not react.
  Your IP will be fully disclosed !
  This happens frequently (servers overload) and means that you have to watch the log carefully every time you connect or reconnect.
  This was possible in the old GUI but NO LONGER !
  This is potential dangerous and completely counterproductive (overriding all arguments about encryption and logs kept)
  So beware !

  ( I guess this is due to that the ProtectionGuard is basically VPNETMONitor incorporated in the new GUI. VPNETMON has the same issue if not modded).

  RELIABILITY
  First of all, whatever you do when installing the new GUI do not let it update/install your Net-Framework automatically. Result of which will be a messed-up Framework (ever tried a clean reinstall ? Good luck).
  There are in fact some DE-NL-US-DK servers up, sporadically though. Together with the log-issue this means that the SE servers are overloaded so
  connectivity is all but excellent.
  Another issue I discovered overtime is that even when forcibly connecting to a SE server (by using a specific Swedish server-IP and port
  it sometimes throws an e.g. 46.x.x.x IP, clearly not Swedish.This happens both with the new and old GUI.
  And by the way, the IP,s given on their homepage are not relevant and misleading.(and no use asking their support)
  Finally I must mention their blog. It is never updated in time but days after any event/issue. So what’s the use ?

  SUPPORT:
  What support ? I strongly would discourage you from using their support. Any answer you will get (if lucky) is very basic and standard. If you sake twice they
  will become increasingly arrogant and the last sentence will beIf your not happy,go elsewhere”.
  About the issue mentioned in the beginning I have been contacting their INFO, SUPPORT, TICKET with one mail every day for 5 days now and not
  received any answer. They take the money but do not deliver.
  So beware !

  SPEED:
  แตกต่างกันไป (as with all other services). Got everything between 2 และ 10 (very good) on a net in PC connection of 16.

  Summery:
  Something is happening. Growing too much too fast ? Management ? Anyway I wouldn’t take up on their discount-offerings.

  (Above is based on comp with 3 other services I have been using alongside)

  Regards to all of you

  หมายเหตุบรรณาธิการ: thanks for the thorough review! i assume you mean you payed (not played) สำหรับ 6 months and then the account was closed? did you try the live help on their website, or email? on the connection guard, i think what you are really meaning is that the GUI says you are connected when you are really not. this can happen, and isn’t a fault of the connection guard, which is a different feature altogether. this happens when, as you say, errors are registered during connection to VPNTunnel.SE servers. so yeah, basically when it errors, you aren’t really connected! your ip would be exposed at that point. sorry you didn’t seem to have much luck with them! i hope you come back and review some of the other 3 providers you mention. for what it’s worth, we had a much better experience with their service and support. we have been using it for the last 2 เดือนที่. our in depth review and speed test does mention some of their short comings, but it sounds like you really had a rough timemuch tougher than we are able to verify ourselves.

  this reader also adds:

  Thanks for your nice comment.
  I agree in full.
  But lately something is going on and it coincides with their 2 year (very long time) special offer. I would not take up on that.

  Short update

  8 DAYS NOW and still disconnected (หรือ 15 days in fact)
  CONNECTION: The serious part is all lights are green, although not connected and no log visible in new GUI that shows it. Maybe the new GUI released yesterday fixed that but since I’m still cut off I cannot test it.

  PAYMENT:
  First payment was returned yesterday by PayPal (thanks PP) without my doing.(but there was acasepending immediately after payment. So obviously I AM NOT THE ONLY ONE.
  Second payment was done via same Visa directly.

  SUPPORT: One mail each every day the past 8 days to INFO, SUPPORT, TICKET and lately DARKNET (same service). NO ANSWER but:
  used 5 diff. accounts with and without proxy. ALL ACCOUNT NOW LOCKED.
  THIS INDICATES TO ME THAT THE HEADERS ARE KEPT, thus the original IP,s are stored.
  Now Imp really p.o.

  Will come back with other 3 as requested but they are reasonably good. NOT SWEDISH THOUGH as they are all the same, originating from theSmart-Bizfraction from the Piratebay-gang.

  All the best to you and sorry for spelling.

  หมายเหตุบรรณาธิการ: thanks for coming back to us and offering to talk about the other 3 providers you are utilizing! feel free to drop us an email: editor at vpnandusenetreviews dot com especially if we don’t have the providers listed on our website. we are always on the lookout! thanks again!

 14. aldertag says:
  September 25th, 2011 ที่ 3:13 am

  At last a website that gives good independent in depth review of VPNTUNNEL.SE. I have been using this vpn-provider for just over a year and my overall opinion is that it is an excellent service for the price. The no logging policy puts VPNTUNNEL.SE streets ahead of its competitors.

 15. deluso says:
  October 7th, 2011 ที่ 1:04 am
  ราคา
  ความเร็ว ยังไม่ได้ประเมิน
  การป้องกัน ยังไม่ได้ประเมิน
  ความเชื่อถือได้ ยังไม่ได้ประเมิน
  สนับสนุน

  Acquisto il pacchetto ed invio 4 email e ticket per dire che:

  Dear staff,
  I’m waiting for account info to use your service, already by 14 ชั่วโมง. Into your website, after payment, I have readyou’ll receive one email with account information between a few minutes…”. But nothing yet.
  Please send me urgently my info account, thank you.

  Ma nessuna rispostaE meno male che sarebbe arrivata una email con i dettagli dell’account entro pochi minuti!?!?!
  Concordo dunque sulla scarsa (fin qui assente) assistenza e servizio pagato e non utilizzato. Chissà se riuscirò a provarloVedremo poi se anche tutti i problemi segnalati sopra si presenteranno.
  Grazie comunque per questa pagina, se solo l’avessi letta prima…!

  หมายเหตุบรรณาธิการ: Hello Italy! Glad you found us 🙂 Not so happy to hear you missed the confirmation email from VPNTunnel.SE. Our experience with their support was generally pleasant and timely, unless you get them during a Swedish holiday! 😛

 16. Scott New Zealand says:
  18 มีนาคม, 2012 ที่ 10:16 PM

  These guys aren’t that bad, I don’t know why people complain so much. ก่อนปิด, yes the support is basically all email but I’ve never had a problem like some of these people describe. I ordered, the emails were sent to me, and I installed the software. It was working easily in Windows. It can be unrealiable, sure, but for the money and privacy I don’t care that much. There is normally at least one SE server up and that’s all I care about. They don’t do any logging on those servers, and that’s the whole point of VPN anyway. This is the only company that basically does that. 5 stars for protection.

 17. NoMane says:
  29 มกราคม, 2015 ที่ 3:05 am

  I have some experience of using VPNTunnel.
  I work all over the world , but used to have access to all services that have a home in Alabama such as Spotify, เช่น. Before I started working with vpntunnel, I tried many different VPN, but stop there. I am chose it, because it has the best price/quality ratio and good speed.
  Perhaps my reply will be helpful to someone.

ปล่อยให้ตอบกลับ

คลิกดาวด้านล่างเพื่ออัตรา.
ราคา
ความเร็ว
การป้องกัน
ความเชื่อถือได้
สนับสนุน